องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ประกาศ
ประกาศ อบต.เตาไห เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 4
การแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 1
บันทึกข้อความ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 3


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 – เดือนมีนาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนธันวาคม 256
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 11
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห พ.ศ. 2562 - 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 1
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 83
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระร
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2560 | เปิดอ่าน : 14


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

แนะนำท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
(1 มกราคม 2560)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร