องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ประกาศ
ประกาศ อบต.เตาไห เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 13
การแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ เรื่อง วิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู้บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 9 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 3 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 – เดือนมีนาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนธันวาคม 256
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 6
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระร
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2560 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องการยื่นแบบภาษีป้ายและกำหนดอัตราภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2560 | เปิดอ่าน : 4


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

แนะนำท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
(1 มกราคม 2560)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร