องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฮุ้ง (ตอน๓) หมู่ที่ ๕ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ด้วยวิธีประกวด
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 5
ราคากลางการจัดจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฮุ้ง (ตอน 3) หมู่ที่ 5 บ้านคอนสวรรค์
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 3
ราคากลางการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาพัง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 4
ราคากลางการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 1
ราคากลางการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 1
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 3
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสะอาด พังคะลี ถึงบ้านนายสมปอง ส่อนราช
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 2
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายบุญมี พังคะลี ถึงบ้านนายวิรอน แสงรถ
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวาง หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 3
พบข้อมูล  69  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร