องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 – เดือนมีนาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนธันวาคม 256
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 6
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห พ.ศ. 2562 - 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 3
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 2
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระร
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2560 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องการยื่นแบบภาษีป้ายและกำหนดอัตราภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2560 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ให้ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ใน ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและท
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2560 | เปิดอ่าน : 6
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบฯ๖๐
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 10
พบข้อมูล  20  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร