องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบฯ๖๐
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การยื่นแบบภาษีป้ายและการกำหนดอัตราภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2558 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทร์ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรื
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2558 | เปิดอ่าน : 2
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2558 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศประมูลจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด ๔๐๐๘ - บ้านคอนสวรรค์
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2558 | เปิดอ่าน : 9
พบข้อมูล  8  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ