องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


งานควบคุมภายใน
แบบ ปย.1
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 12
แบบ ปย.2
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 11
แบบ ปอ.1
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 10
แบบ ปอ.2
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 11
แบบ ปอ.3
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 11
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 12
พบข้อมูล  6  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร