องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ประกาศ
ประกาศ อบต.เตาไห เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 2
การแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 3
บันทึกข้อความ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ เรื่อง วิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู้บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 13 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 4 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่ตำแหน่งว่าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 8 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง การใชัแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 4
พบข้อมูล  19  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร