องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ฝ่ายบริหาร

นายบัวลา พลยศ
นาย อบต.เตาไห
นายบัวลา พลยศ
นาย อบต.เตาไห
นายโชคทวี ลำเพยพล
รองนายก อบต.เตาไห
นายโชคทวี ลำเพยพล
รองนายก อบต.เตาไห
นางคำไข่ สีเหลา
รองนายก อบต.เตาไห
นางคำไข่ สีเหลา
รองนายก อบต.เตาไห
นายคำเพียร แสนพรม
เลขานุการนายก อบต.เตาไห
นายคำเพียร แสนพรม
เลขานุการนายก อบต.เตาไห
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร