องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ภาพกิจกรรม


โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปี 2562


งาน ๑๑๑ ปี อำเภอเพ็ญ ปี 2562


งานนมัสการหลวงปู่พระนาไฮ ปี 2562


ภาพคัดแยกขยะ ปี ๒๕๖๒


ประชุมเตรียมพร้อมโครงรณรงค์ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง" ปี ๒๕๖๒


กิจกรรมสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง อุดรธานี ครบ ๑๒๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๒


กิจกรรเดินรณรงค์ ๖๐ วัน "แยกขยะก่อนทิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๒


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง ปี 2561


มอบฌาปนกิจธนาคารขยะ ปี 2561
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร