องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ภาพกิจกรรม


มอบบ้าน 125 ปี


งานวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561


งานท้องถิ่นไทย ปี 2561


ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง ปี 2561


งานเกษียณพนักงาน ประจำปี 2561


นวัตกรรมขยะสร้างสุข(มอบป้ายชื่อหมู่บ้าน) ปี 2561


งานนมัสการหลวงปู่พระนาไฮ ปี ๒๕๖๑


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑


ตลาดปลาสินเจริญ


โครงการสำรวจแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ