องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


รายงานการประชุมสภาท้องถิิ่น
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 | เปิดอ่าน : 5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
พบข้อมูล  1  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร