องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ–จัดจ้าง 2561 (ผด5)
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 7
สรุปผลการจัดซื้อ–จัดจ้าง 2560 (ผด5)
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 - กันยายน 2560
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 4
สรุปผลการจัด-ซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 7
สรุปผลการจัด-ซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการจัด-ซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 3
สรุปผลการจัด-ซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 7
พบข้อมูล  7  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร