องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๖๑ (ผด.5)
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 11
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๖๑ (ผด.2)
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 10
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 9
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 27
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2559 (จ่ายขาด)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2559 | เปิดอ่าน : 4
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 24
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 )
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 35
พบข้อมูล  7  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร