องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 4
แผนอัตรากำลัง (ปี 2561-2563)
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2561 | เปิดอ่าน : 3 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
พบข้อมูล  2  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร