ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครนกระเช้าสูง ๑๐ เมตร (เครนสลิง)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครนกระเช้าสูง ๑๐ เมตร (เครนสลิง) กำลังแรงม้าไม่น grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสวาง ไปหนองบัวบัวบาน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวาง ตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๕ ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แนวคิดสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ทีมฟุตบอลศรีบุญเรือง FC. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดนและสิ่งปลูกสร้า พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview303
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview320
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview442

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม