ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
photo ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประกาศประมวลคุณธรรมจริยะธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัด กองการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file มอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลกร 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2