messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
find_in_page การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
การจัดประชุมประชาคมชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 130
การจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ พื้นที่บ้านนาพัง หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 301
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1