messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
รายงานประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 470
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1