ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหและนายกองค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหและนายกองค์การบร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1