ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน-กองช่าง-อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1