ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ครั้งแรก ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1