info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศสรรหาพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.เตาไห เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927