ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2564 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภค ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการรถบรรทุกน้ำ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการชำระภาษีป้าย ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแวมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการการรับรองสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแวมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการการรับรองสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการรับชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านน้ำอุปโภค-บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1