messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ(โอนลด-โอนเพิ่ม)ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
รายงานค่าใช้จ่าย ประจำปี 2563 รอบ 6 เดิอน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1