info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบล เตาไห อำเภอ เพ็ญ อุดรธานี 41150 E-mail : obt.taohai@hotmail.com www.taohai.go.th หมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห 042-219946 หมายเลขโทรศัพท์ นายบัวลา พลยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห 098-5862927 หมายเลขโทรศัพท์ นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 097-3162555 หมายเลขโทรสาร 042-219946
แผนที่หน่วยงาน
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27