ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2566 integrity transparency assessment ITA2023
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

(เป็นเมนูเดียวกันกับแสดงในเว็บไซต์หลักหน่วยงาน การจัดเรียงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น ปิดใช้งานระบบได้ในการตั้งค่า)

o1.โครงสร้าง
apps  โครงสร้างองค์กร
o2.ข้อมูลผู้บริหาร
group  ฝ่ายบริหาร
group  หัวหน้าส่วนราชการ
o3.อำนาจหน้าที่
verified_user  อำนาจหน้าที่

o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
folder  แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5.ข้อมูลการติดต่อ
info_outline  ข้อมูลการติดต่อ
o6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user  อำนาจหน้าที่
play_arrow  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7.ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down  ข่าวประชาสัมพันธ์
o9.Social Network
thumb_up  facebook
thumb_up  facebook

o10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
check_circle นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11.แผนการดำเนินงานประจำปี
folder  แผนการดำเนินงาน
folder  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน

o14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
verified_user  อำนาจหน้าที่
folder  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
info คู่มือในการให้บริการ

o16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18.E-Service
check_circle E-SERVICE
public  e-service

o19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o20.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
analytics ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
cast  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
folder  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

o22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
o23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


o29.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
folder  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
o30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
language  ร้องเรียนออนไลน์
folder  การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


o34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
o35.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder  การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

o37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
o38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
folder  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder  การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย www.ts-local.com