ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โครงการบูรณาการซ่อมสร้างบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายบัวลา พลยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ได้ส่งมอบวัสดุ ในการซ่อมสร้างบ้าน ตามโครงการบูรณาการซ่อมสร้างบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ราย ราย นายเหลาทอง จินเพชรพะเนา บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 และ นายไวกุล ส่อนราช บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 ขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดี
ผู้โพส : admin