info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
เดือนนี้ 5,211
เดือนที่แล้ว 12,572
ทั้งหมด 48,964

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
รายละเอียด : วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างทุกคน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีทัศนคติ และค่านิยม จิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมนำใจ ในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตในหน้าที่ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยท่านเจ้าอาวาสวัดป่านฤนาทรอยพระพุทธบาทเป็นวิทยากรในการบรรยายธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟัง
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927