ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๕ ตารางเมตร

ชื่อไฟล์ : N94MjhJWed35802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้