ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เเบบ ๔๐ ช่อง ๔ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง