คำแนะนำ : กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และยืนยันการในขั้นตอนสุดท้าย (ตอบแล้ว 38 ใน 19 ข้อ)
สำรวจความพึงพอใจ
200%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
ว่าง