ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.อบต.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับท

ชื่อไฟล์ : FV3v7GYWed100445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้