info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
เดือนนี้ 4,618
เดือนที่แล้ว 9,971
ทั้งหมด 52,605

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเเบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารส้ม เพื่อใช้ในกิจการปะปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [28 เมษายน 2564]
โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริการประชาชนดีเด่น [27 เมษายน 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห นำโดย นายบัวลา พลยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบบลเตาไห สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ... [5 เมษายน 2564]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร [24 ธันวาคม 2563]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่1
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่1
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1-2
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
แนะนำผู้บริหาร
1625590800 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ