messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายบริหาร
นายบัวลา พลยศ
นายก อบต.เตาไห
โทร : 098-5862927
นายสุวรรณ จิตกล้า
รองนายก อบต.เตาไห
โทร : 062-1799153
นายสะไกร เชือกพรม
รองนายก อบต.เตาไห
โทร : 081-0599233
นางอุทิศ บุญราชา
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 061-6083429