info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเเบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารส้ม เพื่อใช้ในกิจการปะปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมเครื่องปริ้นเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ ๕ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓ - บ้านนาพัง หมู่ที่ ๒ ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองผง ตำบลบ้านเหล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓ - บ้านนาพัง หมู่ที่ ๒ ตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหนองผง ตำบลบ้านเหล่า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58