messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดั
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ขนาด 240 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเค poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครนกระเช้าสูง ๑๐ เมตร (เครนสลิง) กำ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครนกระเช้าสูง ๑๐ เมตร (เครนสลิง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครนกระเช้าสูง ๑๐ เมตร (เครนสลิง) กำลังแรงม้าไม่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๕ ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสวาง ไปหนองบัวบัวบาน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวาง ตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
1 - 20 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7