ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๕ ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสวาง ไปหนองบัวบัวบาน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวาง ตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนเเสง (สีเหลือง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักงานปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอนเกประสงค์ บริเวรที่ทำการ อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคอนเลียบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 20 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6