info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเเบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารส้ม เพื่อใช้ในกิจการปะปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมเครื่องปริ้นเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในกิจการประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ ๕ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓ - บ้านนาพัง หมู่ที่ ๒ ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองผง ตำบลบ้านเหล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓ - บ้านนาพัง หมู่ที่ ๒ ตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหนองผง ตำบลบ้านเหล่า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927