ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนต
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนเเสง (สีเหลือง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักงานปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอนเกประสงค์ บริเวรที่ทำการ อบต.เตาไห
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคอนเลียบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหม้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 113 รายการ) 1 2 3 4 5 6