ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo ประชาสัมพันธ์ แนวคิด 3Rs รักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเตาไห จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
photo ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​(ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี​พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหใสสะอาด งดรับงดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมาตรการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
photo ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 108 รายการ) 1 2 3 4 5 6