info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหใสสะอาด งดรับงดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
photo ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
photo แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) "กินผัก-ผลไม้ แบบปลอดภัย (covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
photo แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) "ไม่มองข้าม 5 จุด หยุด covid-19" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ.2564และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83