info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54
เดือนนี้ 5,150
เดือนที่แล้ว 12,511
ทั้งหมด 48,903

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) "กินผัก-ผลไม้ แบบปลอดภัย (covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) "ไม่มองข้าม 5 จุด หยุด covid-19" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ.2564และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ขอขยายกำหนดการเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
photo รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
photo การกินอาหารไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
photo ลดพุง ลดโรค By. สสส. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927