info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) "กินผัก-ผลไม้ แบบปลอดภัย (covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) "ไม่มองข้าม 5 จุด หยุด covid-19" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ.2564และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ขอขยายกำหนดการเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927