info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 2563 (ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๖๑ (ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๖๑ (ผด.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2559 (จ่ายขาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927