ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 2563 (ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๖๑ (ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๖๑ (ผด.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2559 (จ่ายขาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1