info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
เดือนนี้ 5,142
เดือนที่แล้ว 12,503
ทั้งหมด 48,895

group กองช่าง
นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 081-0555969
นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 081-0555969
นายสนธยา นรสีหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 065-7403817
นายสนธยา นรสีหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 065-7403817
นายกิตติศักดิ์ แสนเทพ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกิตติศักดิ์ แสนเทพ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสาธิตา หาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 095-2288859
นางสาวสาธิตา หาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 095-2288859
นายคมสันต์ บุญทัพไทย
คนงานทั่วไป
โทร : 063-0275190
นายคมสันต์ บุญทัพไทย
คนงานทั่วไป
โทร : 063-0275190
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927