ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group กองช่าง
นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 081-0555969
นายสนธยา นรสีหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 065-7403817
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสาธิตา หาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 095-2288859
นายคมสันต์ บุญทัพไทย
คนงานทั่วไป
โทร : 063-0275190