info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
เดือนนี้ 5,192
เดือนที่แล้ว 12,553
ทั้งหมด 48,945

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างเหมาเกรดกลบขยะลงบ่อขยะภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหจำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพือใช้ในกิจการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างขุดบ่อขยะ บ้านนาพัง หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อถังน้ำไฟเบอร์การ์สขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อเเก้ปัญหาระบบน้ำประปาบ้านคอนเลียบ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ปิดเทอม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๗๓๘๘ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๘๘ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัลติภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัลติภายในหมู่บ้าน บ้านสินเจริญ หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัลติภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัลติภายในหมู่บ้าน บ้านสินเจริญ หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่ง (กู้ชีพ) ยี่ห้อ MITSUBISHหมายเลขจดทะเบียน นข 3669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๗๓๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะเเละขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างจ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำลำห้วยคอนครก หมู่ที่ 9 บ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาเกรดกลบขยะลงบ่อขยะภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหจำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำลำห้วยคอนครก หมู่ที่ 9 บ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด ๑๙ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔๓ จำนวน ๑๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคอนเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 บ้านเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสร้างกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสินเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 บ้านเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสินเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
1 - 50 (ทั้งหมด 195 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
1612371600 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927