ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี ๒๕๖๖ [5 กันยายน 2566]
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านคอนสวรรค์ [5 กันยายน 2566]
เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [4 กันยายน 2566]
กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [9 สิงหาคม 2566]
การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [4 สิงหาคม 2566]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2566 [27 กรกฎาคม 2566]
แนวคิดสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [12 กรกฎาคม 2566]
ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก [26 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก [31 พฤษภาคม 2566]
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) [23 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 97 รายการ)