info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหใสสะอาด งดรับงดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy [10 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย [29 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ให้บริการร่วมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหร่วมกับ รพ.สต. คอนเลียบ [7 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห [26 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [2 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ปลูกต้นไม้ ในโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” [28 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ภาพผู้ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด19 ประจำปี 2564 [10 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริการประชาชนดีเด่น [27 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35