info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111
เดือนนี้ 5,207
เดือนที่แล้ว 12,568
ทั้งหมด 48,960

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริการประชาชนดีเด่น [27 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห นำโดย นายบัวลา พลยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบบลเตาไห สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร [24 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ในพื้นที่บ้านนาพัง หมู่ 2 [20 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้โพส : admin
กำจัดผักตบ
ผู้โพส : admin
ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา
ผู้โพส : admin
ตลาดปลาสินเจริญ
ผู้โพส : admin
มอบเงินค่าฌาปนกิจกองทุนธนาคารขยะฯ
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927