ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปี 2565 [8 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมอาชีพทำเกษตรอินทรี ประจำปีงบประมาณ 2565 [7 มิถุนายน 2565]
นวัตกรรม(การทำเตาถ่าน) ประจำปี 2565 [6 มิถุนายน 2565]
โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ(กิจกรรมคัดแยกขยะ) ประจำปี 2565 [6 มิถุนายน 2565]
ประชุม กอ.รมน. ปี 2565 [1 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมซ่อมแซมถนนชำรุด ปี 2565 [31 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมตัดหญ้าบริเวณประปา หมู่ 3 [30 พฤษภาคม 2565]
วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 [30 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ปี 65 [30 พฤษภาคม 2565]
การดำเนินการสนับสนุนให้มีระบบส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ ลด ละเลิก บุหรี่ [17 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 60 รายการ)