ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมอาชีพเกษตรอินทรีย์ ปี 2566 [24 กุมภาพันธ์ 2566]
ถังขยะอันตราย [21 กุมภาพันธ์ 2566]
ภาพกิจกรรมการจัดทำขยะเปียก [21 กุมภาพันธ์ 2566]
งาน 116 ปี อำเภอเพ็ญ [14 กุมภาพันธ์ 2566]
งานบุญพระนาไฮ ปี 2566 [3 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน กู้ชีพ-กู้ภัย ประจำปี 2566 [30 มกราคม 2566]
โครงการอบรมแปรรูปอาหาร ประจำปี 2566 [26 มกราคม 2566]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [13 มกราคม 2566]
ประชุมประจำเดือน [11 มกราคม 2566]
โครงการบูรณาการซ่อมสร้างบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 [16 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 77 รายการ)