ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [3 ตุลาคม 2565]
ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด บ้านคอนสวรรค์-บ้านหม้อ [16 กันยายน 2565]
โครงการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 [15 กันยายน 2565]
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย)2565 [5 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565 [22 สิงหาคม 2565]
“โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565” [3 สิงหาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อุดรธานี [28 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำปี 2565 [8 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมอาชีพทำเกษตรอินทรี ประจำปีงบประมาณ 2565 [7 มิถุนายน 2565]
นวัตกรรม(การทำเตาถ่าน) ประจำปี 2565 [6 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 67 รายการ)