info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder องค์ความรู้
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.สวนสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87