ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder งานควบคุมภายใน
insert_drive_file การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ควบคุมภายใน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
description คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 443
photo แบบ ปอ.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 606
photo แบบ ปอ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 430
description แบบ ปอ.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 437
photo แบบ ปย.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 440
photo แบบ ปย.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1