ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder งานควบคุมภายใน
insert_drive_file การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ควบคุมภายใน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
description คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
photo แบบ ปอ.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 587
photo แบบ ปอ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
description แบบ ปอ.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 423
photo แบบ ปย.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 422
photo แบบ ปย.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1