ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
photo ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ประกาศประมวลคุณธรรมจริยะธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับท
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์พัฒนาอย่างเข้มครู grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.เตาไห ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลกร 2564-2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ