ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
photo ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
photo ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
photo ประกาศประมวลคุณธรรมจริยะธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview282
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview362

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับท poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์พัฒนาอย่างเข้มครู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.เตาไห ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลกร 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ