ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.อบต.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ชื่อไฟล์ : 2yzit8AWed100847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้