messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
การจัดทำระบบควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1