messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
กิจกรรมรณรงค์แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
การประกาศเจตจำนงค์การต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1