ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1