ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file รายงานกานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1