ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริการประชาชนดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการแสดงเจตจำนงค์การต่อต้่านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
photo ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
photo ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1