info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 150
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริการประชาชนดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการแสดงเจตจำนงค์การต่อต้่านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
photo ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
photo ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927