ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การอบรม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริการประชาชนดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการแสดงเจตจำนงค์การต่อต้่านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
photo ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
photo ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1