messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 15
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1