ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีคัดเลือก