ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนเเสง (สีเหลือง) หน้ากว้าง ๒ นิ้ว ยาว ๔๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง