ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การส่งเสริมรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง